NL 2017-1121759 “759 CONDOR BLIKSEM” Blue Hen

EUR : 680, NTD : 24888

小威 Place Bid 02-07 21:12

NL 2017-1121759 “759 CONDOR BLIKSEM” Blue Hen

EUR : 650, NTD : 23790

冠馥 Place Bid 02-07 21:09

NL 2017-1121759 “759 CONDOR BLIKSEM” Blue Hen

EUR : 620, NTD : 22692

小威 Place Bid 02-07 21:08

NL 2017-1121759 “759 CONDOR BLIKSEM” Blue Hen

EUR : 590, NTD : 21594

冠馥 Place Bid 02-07 21:08

NL 2017-1121759 “759 CONDOR BLIKSEM” Blue Hen

EUR : 560, NTD : 20496

小威 Place Bid 02-07 21:08

NL 2017-1121759 “759 CONDOR BLIKSEM” Blue Hen

EUR : 530, NTD : 19398

冠馥 Place Bid 02-07 21:07

NL 2017-1121759 “759 CONDOR BLIKSEM” Blue Hen

EUR : 500, NTD : 18300

小威 Place Bid 02-07 21:05

NL 2017-1121759 “759 CONDOR BLIKSEM” Blue Hen

EUR : 470, NTD : 17202

冠馥 Place Bid 02-07 21:04

About Us

關於"P.P.S"信鴿站 :

"P.P.S"是英文"Pro Pigeon Site"(專業信鴿網站)的縮寫。
建於2010年,起初是單純收集賽鴿資訊、分享賽鴿經驗,與進口美國地區名鴿為主。
市場求新求變,鴿友需求漸漸增加,為了滿足鴿友,"P.P.S"(專業信鴿網站),不單只是提供美國賽鴿資訊,更進一步增加了歐洲的相關訊息。
因此現在已轉型為歐美信鴿訊息交流。

"P.P.S"理念:

不斷尋找新資訊,創造鴿友需求
"P.P.S"相信不管是在歐洲或是美國,都一定有優質的鴿子。
每個國家,賽制,地區,氣候等等..相關因素都不盡相同,也因此形成了適合當地比賽的鴿系。
例如:早期的從美國引進到台灣的戈登,西翁與修士肯等其他韌性好的鴿系,都替許多鴿友建立了堅強鴿底。
當然歐洲是賽鴿運動的發源地,每場賽事競爭激烈,也因此能時常孕育出頂級鴿。
鴿友可從不同國家賽制和參賽環境,來做為引種參考依據。

"P.P.S"願景:

好還要更好,快還要更快
"P.P.S"在歐洲與美國都有當地的夥伴,因此我們能夠接收許多最新的消息。
也期許能持續推廣歐洲,美國與亞洲賽鴿活動,讓這項令人著迷的運動永續發展。